Konfigurowanie dostępu do bibliograficznych baz on-line dostępnych dla WSB-NLU w Nowym Sączu

Konfigurowanie dostępu do bibliograficznych baz on-line
dostępnych dla WSB-NLU w Nowym Sączu

Konfigurowanie dostępu do baz bibliograficznych ma na celu przekierowanie połączenia komputera użytkownika dla tych baz przez infrastrukturę WSB-NLU. Połączenia poza bazami nie są przekierowywane. Poniżej opis konfiguracji dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer i Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer (wersja 9.0 lub wyższa)

- Kliknąć ikonkę koła zębatego i wybrać "Opcje Internetowe"

- W okienku kliknąć zakładkę "Połączenia" (strzałka numer jeden);

- Kliknąć przycisk "Ustawienia sieci LAN" (strzałka numer dwa)

- W okienku zaznaczyć opcję "Użyj skryptu automatycznej konfiguracji"

- W pole Adres wpisać: http://libhub.wsb-nlu.edu.pl/wsb.pac

- Potwierdzić przyciskami OK.

- Koniec konfiguracji.

- Od tego momentu przejście na strony bibliograficznych baz on-line może wyświetlić okno.

Uwaga! Ważne!

Jako nazwę użytkownika należy wpisać numer karty bibliotecznej. Jako hasło należy wpisać login używany do logowania się do Intranetu. Można zaznaczyć opcję "Zapamiętaj moje hasło"
Numer karty bibliotecznej dostępny jest w Intranecie WSB-NLU .

Instrukcja dla przeglądarki Mozilla FireFox (17.0 lub nowsza).

- Kliknąć na przycisk "Narzędzia" (strzałka numer jeden)

- Kliknąć na "Opcje" (strzałka numer dwa)

- Kliknąć na "Zaawansowane" (strzałka numer jeden)

- Kliknąć na zakładkę "Sieć" (strzałka numer dwa)

- Kliknąć przycisk "Ustawienia..." (strzałka numer trzy)

- Zaznaczyć pole przy opcji "Adres URL automatycznej konfiguracji proxy:"

- Wprowadzić adres: http://libhub.wsb-nlu.edu.pl/wsb.pac

- Potwierdzić przyciskami OK.

- Koniec konfiguracji.


- Od tego momentu przejście na strony bibliograficznych baz on-line może wyświetlić poniższe okno.

Uwaga! Ważne!

Jako nazwę użytkownika należy wpisać numer karty bibliotecznej. Jako hasło należy wpisać login używany do logowania się do Intranetu.
Numer karty bibliotecznej dostępny jest w Intranecie WSB-NLU .